Sabtu, 17 Julai 2010

Meter pH -modul 3 Ting. 2

iii. Menyatakan bacaan pH air kolam/tangki ternakan ikan air tawar.


Kaedah menguji pH air kolam

1. Celupkan rod meter pH ke dalam air suling

2. Celupkan rod meter pH ke dalam 'buffer solution'

3. Celupkan rod meter pH ke dalam air kolam.

4. Ambil bacaan.

5. Bersihkan rod meter pH dengan air suling

6. Keringkan rod meter pH dan simpan