Ahad, 10 Mei 2009

METER KILOWATT JAM

1. Alat yang digunakan untuk menyukat jumlah tenaga elektrik yang digunakan di rumah atau premis perniagaan ialah meter kilowatt jam (meter kWj).

2. Terdapat dua jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan jenis digital

3. Kini meter kWj jenis digital lebih banyak digunakan.

PENGIRAAN KOS TENAGA ELEKTRIK

Rumah anda menggunakan 110 unit tenaga elektrik. Berapakah kos yang dikenakan jika kadarnya seperti berikut
100 unit pertama = RM 0.218
500 unit seterusnya = RM 0.258

Penyelesaian
200 unit pertama 110 X 0.218 = RM 23.98
unit kedua X 0.258 = RM
Jumlah yang perlu dibayar = RM 23.98

Penyelesaian
Bacaan semasa 17988
Bacaan dahulu 17741
17988 – (tolak) 17741 = 247 unit (kWj)
200 unit pertama 200 X 0.218 = RM 43.60
47 unit berikut 47 X 0.258 = RM 12.13
Jumlah yang perlu dibayar =
RM 23.98
1 kilowatt = 1000 watt
1 kilowatt jam = 1000 watt X 1 jam
(1000 watt digunakan dalam 1 jam)
1 kilowatt jam = 1 unit (tenaga digunakan)


Latihan

Soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan pernyataan di bawah.
Bacaan meter kWj:
Bulan Julai adalah 08996
Bulan Ogos adalah 09255

1. Berapakah unit tenaga elektrikyang telah digunakan?
A 59 unit B 259 unit C 99 unit D 350 unit

2. Kirakan bayaran yang perlu dibayar untuk bulan tersebut.
A RM43.60 B RM56.46 C RM51.60 D RM58.82

3. Meter kilowatt jam digunakan untuk;
A. mengawal arus yang tinggi
B. mendapat bekalan tenaga elektrik yang mencukupi
C. menyukat dan merekodkan penggunaan tenaga elektrik yang digunakan
D. memastikan perkakas elektrik di rumah selamat digunakan

Tandakan (/) pada jawapan yang betul dan (x) pada jawapan yang salah.

4. Cara membaca meter kilowatt jam ialah meter dibaca terus daripada nombor sebelah kanan
ke kiri (X)

5. Kadar tarif adalah senarai harga untuk seunit tenaga elektrik yang digunakan. ( / )

Tiada ulasan: