Jumaat, 22 Januari 2010

Latihan

1. Langkah pertama dalam mereka cipta adalah
A mencari bahan C membuat perbincangan
B mengumpul data D mengenal pasti masalah

2. Maklumat dan data dapat dikumpulkan melalui
I soal selidik
II pemerhatian
III lawatan ke pameran
IV membaca buku-buku rujukan

A I dan II C I, II dan III
B I dan III D I, II, III dan IV

3. Kebaikan menyediakan jadual kerja adalah
A pelaksanaan dapat dikawal
B masa pencetusan idea dijimat
C kos penggunaan bahan dijimat
D projek dapat diurus dengan cepat

4. Apakah tujuan utama pengiraan kos ?
I Mengurangkan jumlah kos sampingan
II Menentukan harga produk untuk tujuan pasaran
III Mengetahui jumlah kos pengeluaran sesebuah produk
IV Menentukan kos pengeluaran tidak melebihi had yang ditentukan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5. Antara berikut yang manakah bukan alatan untuk menanda ?
A Pita ukur
B Jangka lukis
C Pisau penanda
D Tolok penanda

6. Antara berikut, mesin yang manakah sesuai untuk kerja memotong lengkungan pada papan lapis?
A Mesin sander
B Mesin gergaji jig
C Mesin gerudi mudah alih
D Mesin cordless screw driver

7. Tujuan persembahan projek ialah menerangkan perkara tentang
I kos produk
II kelemahan projek
III jenis bahan yang digunakan
IV ciri dan keistimewaan projek
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


8 Jadual di bawah menunjukkan pengiraan kos untuk 40 unit rak botal.

Sekiranya anda inginkan keuntungan sebanyak 40% bagi setiap unit,

berapakah harga jualan seunit?

Perkara Kos

Kos bahan RM500.00

Kos upah RM280.00

Kos sampingan RM60.00

A RM30.40 C RM21.00

B RM29.40 D RM12.50


9. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai apit G, kecuali ………….

A saiznya ditentukan oleh panjang hulunya

B saiz yang biasa ialah di antara 6 cm dengan 30 cm

C digunakan untuk mengapit kayu yang hendak dipotong, dipahat atau digerudi

D digunakan bersama dengan reja kayu supaya rahang tidak meninggalkan kesan pada kayu


10 Dalam sistem perpaipan domestik, paip yang menghubungkan meter air

dengan tangki simpanan air dikenali sebagai ……

A paip agihan

B paip limpah

C paip perhubungan

D paip perkhidmatan

Tiada ulasan: