Ahad, 30 Ogos 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 - Perlis

*Ini adalah sebahagian daripada soalan yang dapat di up loadkan. Sambungannya akan diikuti di entry berikutnya...insyaAllah.

1. Rajah 1 menunjukkan alat keselamatan. Apakah fungsi alat itu?
A. Menyedut habuk
B. Menyedut asap
C. Menyembur cat
D. Memadam api

2. Penyataan di bawah menerangkan faktor reka bentuk. Produk yang dihasilkan hendaklah mesra alam. Apakah maksud mesra alam?
A. Murah
B. Selamatdigunakan
C. Dapat menyelesaikan masalah
D. Mampu dibeli oleh semua golongan

3.
Apakah tujuan jadual itu?
A. Menjimatkan kos bahan
B. Memudahkan kerja pengurusan
C. Memudahkan kerja pengujian dan pengubahsuai
D. Memastikan projek siap dalam tempoh yang ditetapkan

4. Antara yang berikut yang manakah perlu ada dalam pendokumentasian produk?
I. Sejarah penghasilan
II. Nama dan fungsi
III. Latarbelakang
IV. Deskripsi

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II III dan IV

5. Penyataan di bawah merupakan satu definisi.
"Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk." Apakah definisi itu?
A. Reka cipta
B. Reka bentuk
C. Pembinaan projek
D. Penghasilan produk

6. Antara yang berikut reka bentuk yang manakah selamat digunakan?
A.
B.
C.

7. Antara yang berikut yang manakah berlungsi menurun dan menaikkan bindu?
Q
A. P
B. Q
C. R
D. S
8. Penyataan di bawah menerangkan proses membina dan mencantum
• Memasang tetingkat di dalam almari atau di dinding
• Diperbuat daripada keluli lembut
Apakah bahan itu.
A.
B.
C.
9. Rajah 3 menunjukkan satu cara untuk menghasilkan sumber tenaga elektrik.


Apakah sumber itu?

A. Haba
B. Kimia
C. Tekanan
D. Kemagnetan

Tiada ulasan: