Isnin, 31 Ogos 2009

Percubaan PMR- sambungan 1.

10. Antara berikut plag manakah digunakan untuk alatan berkuasa kecil?
A.


B.

C.


D.


11. Jadual di bawah menunjukkan bacaan pada meter kilowatt jam.

Bacaan meter bulan sebelumnya = 963015
Bacaan meter bulan semasa = 965359


Kadar tarif:

Bagi 200 unit pertama : 0.218 sen

Bagi 800 unit berikutnya : 0.258 sen


Berapakah kos tenaga elektrik digunakan?
A. RM 43.60

B. RM 51.01

C. RM 52.37

D. RM 60.37


12. Rajah di bawah menunjukkan bahagian utama motor DC. Antara yang berikut yang manakah menjadi elektromagnet.


B


13. Antara berikut yang manakah BENAR tentang komponen Transistor?
i. Unit asasnya ialah ohm
ii. Berfungsi sebagai suis kawalan
iii. Diperbuat daripada bahan separa pengalir
iv. Bertindak meninggikan arus, voltan dan kuasa.
A. i. ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. ii, iii dan iv.

Tiada ulasan: